Weer brandweerinzet voor gaslek

 

Bij graafwerk voor het planten van een boom op de hoek Dorresteinweg-Koningsweg roken medewerkers van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert donderdagmiddag een gaslucht. Zij alarmeerden de brandweer. Die stelde door het doen van een meting vast dat er inderdaad een gaslucht hing. Daarom werd netbeheerder Stedin gewaarschuwd. Medewerkers verrichtten ook een meting en bevestigden de vaststelling van de brandweer.

 

Het is niet bekend of het om een recent lek ging veroorzaakt door het graven of dat er al eerder sprake was van een kleine lekkage. Die werd opgespoord, waarna Stedin maatregelen nam om het lek te dichten.

 

Het was niet voor het eerst dat de brandweer te hulp werd geroepen voor een gaslek. Eerder was dit het geval op de Van Straelenlaan, Gerrit van de Veenstraat en Soesterengweg.

 

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers