Nieuwe bestuursleden in brandweervereniging

In het jaar waarin de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest 95 jaar bestaat hebben de leden dinsdagavond in de algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter, secretaris en algemeen bestuurslid gekozen. Marinus van Toor volgde als voorzitter Mark van Arkel op, die om persoonlijke redenen zijn functie neerlegde. Dat gold ook voor secretaris Lars Lenssen, in wiens plaats Dennis Kempers werd benoemd. Ten slotte was algemeen bestuurslid Mark Sepp aftredend. Hij stelde zich niet herkiesbaar. Edgar van Wijk volgde hem op. Ton Kraaikamp bleef penningmeester, Bas Hulsman algemeen bestuurslid.

Namens de vereniging bedankte postcommandant Harrie Tolboom de vetrekkende bestuursleden. Hij herinnerde eraan dat zij hun schouders eronder zetten toen de vereniging zich in een moeilijke periode bevond. ,,Jullie hebben het weer opgepakt en op eigen wijze ingevuld. Er zijn in de afgelopen periode mooie dingen gebeurd waar jullie met tevredenheid op mogen terugkijken.’’

Hij wenste de nieuwe bestuursleden in het jubileumjaar ,,veel sterkte en succes met de nieuwe uitdagingen.’’

In de vergadering werd Lex Kampen bij zijn afscheid na ruim dertig jaar waarvan hij twintig jaar afwisselend lid van het bestuur en commissies is geweest, benoemd tot erelid.

Op de foto geeft scheidend voorzitter Mark van Arkel (rechts) de voorzittershamer door aan zijn opvolger Marinus van Toor. Verder van links naar rechts Dennis Kempers, Edgar van Wijk, Ton Kraaikamp, Bas Hulsman, Lars Lenssen en Mark Sepp.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers