Oververhitte fietsaccu ondergedompeld

Oververhitte fietsaccu ondergedompeld

Na het blussen van de camperbrand op een terrein aan de Belvédèreweg kwam een twee melding binnen, van een accubrand in een caravan op camping Duynparc aan de Birkstraat. De brandweer hoefde niet te blussen, maar kon volstaan met het in een bak onderdompelen van de accu. De eigenaar kreeg het advies deze 24 uur in het water te laten liggen.

Toen de eigenaar ontdekte dat de fietsaccu oververhit was geraakt, demonteerde hij hem en bracht hem naar buiten. Dat was de eerste noodzakelijke maatregel omdat het een chemische brand is waarbij giftige stoffen vrijkomen. Met een gewone koolzuursneeuw-, schuim- of poederblusser is een accubrand niet uit te krijgen. Daarvoor is een speciaal blusmiddel nodig.  Langdurig onderdompelen volstaat ook.

De oorzaak van de accubrand in de caravan op Duynparc is niet bekend. Meestal is die te herleiden tot schade in de accu die tot brand kan leiden. De schade ontstaat vaak als een fiets omvalt of bij het onjuist monteren van de accu. Dan kan door kortsluiting  een heftige chemische reactie ontstaan met  brand als gevolg.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers