Camper door brand verwoest

Camper door brand verwoest

De donkere rookkolom die al van ver zichtbaar was gaf al aan dat de camper die zaterdagmorgen aan de Belvédèreweg in brand stond niet meer te redden was. De inzet van één straal was dan ook voldoende om het vuur te blussen.

De brand werd om 05:45 uur gemeld toen de onbemande camper op een afgesloten terrein al in lichterlaaie stond. De eerste blussing werd van buiten de omheining gedaan. Om bij de camper te komen, moest de brandweer een hek forceren. Daarna kon nog tijdig een gasfles worden weggehaald.

Hoe de brand, die grote rookwolken veroorzaakte, is ontstaan is niet duidelijk. Voor de omgeving was er geen gevaar omdat de camper op open terrein stond. Gezien de locatie en het tijdstip wordt opzet niet uitgesloten.

Van het vakantievoertuig bleef slechts een geblakerd casco over.

Bijzonder detail is dat op zaterdagmorgen 30 oktober van het vorig jaar op hetzelfde terrein een caravan door brand werd verwoest. Ook deze brandde tot de grond toe af. De oorzaak hiervan is nooit opgehelderd.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers