Natuurbranden Utrechtseweg

Natuurbranden Utrechtseweg

Waar de zomerhitte in het land begint te komen en half Nederland nog aan het strand vertoeft, was het zondag raak met een tweetal natuurbranden aan de Utrechtseweg in Amersfoort, waar het natuurbrandvoertuig van Soesterberg de eerste uitruk heeft.

Omstreeks 16.00 werd de 3541 van Soesterberg voor het eerst gealarmeerd voor een natuurbrand aan de Utrechtseweg. Ter plaatse bleek een oppervlak van ca 50 m2 in brand te staan. Na een snelle inzet konden de vlammen eraf worden gehaald, en de ter plaatse aanwezig zijnde waterwinning worden opgebouwd. Na afblussen kon dan ook worden ingepakt en retour kazerne gegaan worden. Het ook ter plaatse gekomen natuurbrandvoertuig van Amersfoort kon onverrichte zake huiswaarts keren.

Waar de eerste inzet een redelijk kleinschalige inzet was, was de tweede inzet, welke om circa 18,00 gemeld werd, juist groter in omvang. Dit had twee redenen. De eerste reden is de oppervlakte die met ca 200 m2 beduidend groter was, maar ook de moeilijke bereikbaarheid van dit incident. De natuurbrand was, wederom aan de Utrechtseweg, verscholen diep in het bos en had maar een enkele, nauw bospad waardoor de brand te bereiken was.

Met vereende krachten wisten de Soesterbergse bluslieden de eerste vlammen eraf te slaan, waar in gezamenlijkheid met de CCFM van de collega’s van post Amersfoort de klus kon worden geklaard. Ook de natuurbrandvoertuigen van zowel Leusden en Zeist werden bij deze brand gealarmeerd en zij werden bij deze brand voornamelijk ingezet om de waterwinning voor Amersfoort en Soesterberg te verzorgen: deze is in bosgebieden immers niet altijd even goed bereikbaar.

Wat restte was nablussen en een laatste, goede controle van het door brand aangetaste gebied waarna alle bluslieden circa 20.15 weer retour kazerne waren.