Overburen ontdekken schoorsteenbrand

Overburen ontdekken schoorsteenbrand

De Klaarwaterweg tussen de Gerrit van de Veenstraat en de Haverweerd is woensdagavond tijdelijk afgesloten geweest om de brandweer de gelegenheid te geven in te grijpen bij een schoorsteenbrand. Na het leeghalen van de haard, het op straat blussen van de smeulende restanten en het vegen van de schoorsteen kon de inzet beëindigd worden.

De brand werd om 21:13 uur gemeld door de bewoners. Zij waren gewaarschuwd door overburen die vlammen uit de schoorsteen hadden gezien. Hoewel de schoorsteen onlangs nog was geveegd, stelde de brandweer bij onderzoek vast dat er toch nog sprake was van enige vervuiling. Dat was de oorzaak van de brand.

Nadat de brandweer de schoorsteen had geveegd en temperatuurmetingen aangaven dat er verder geen gevaar was, kregen de bewoners een negatief stookadvies en konden de wagens terug naar de kazernes.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers