Weer brand in bank bij grafheuvel

Het was een bekende plek die de brandweer maandagavond als brandadres kreeg: op één van de oudste plekken in Soest, bij de grafheuvel Enghenberg op de Eng uit het Neolitihicum omstreeks 5000 vóór Christus. Ruim drie weken geleden stond daar de uit een boomstam gevormde bank ook al in brand.

De brand werd door de rookontwikkeling ontdekt door wandelaars. Zij waarschuwden de brandweer. Deze zette één straal in om het vuur te doven en de bank zo nat te maken dat er geen kans was op oplaaien van het vuur.

Net als vorige keer wordt brandstichting niet uitgesloten, maar het kan ook zijn dat tussen de spleten van de bank, brandbaar materiaal is achtergebleven.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers