Jubilea, afscheid en boekpresentatie tijdens kerstevent

Tijdens de jaarlijkse kerstbijeenkomst van de brandweer in de hoofdpost aan de Lange Brinkweg zijn zaterdagavond vier jubilarissen in het zonnetje gezet. Paul Castein en René Wallenburg meldden zich 20 jaar geleden als lid van de vrijwillige brandweer aan, Arco Harmans en Jeffrey Tolboom 12,5 jaar.

Zij werden toegesproken door voorzitter Marinus van Toor van de Vereniging Vrijwillige Brandweer Soest, die hun verdiensten schetste. Mark Bosma, Alexander Doornenbal, Lex Kampen, Frank Roskamp, Bram de Rijcke en Ronald Wensveen namen om verschillende redenen afscheid en ook hun inzet gedurende tal van jaren werd belicht.

 

Paul Castein heeft zich al lid van verschillende commissies verdienstelijk gemaakt, verrichtte hand- en spandiensten voor evenementen en leverde een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse slachtbingo.

René Wallenburg is bestuurslid geweest en was organisator van menig feest en evenement. Hij verzorgde altijd de catering, ook weer voor de kerstbijeenkomst.

Arco Harmans is vooral bezig op de achtergrond bij het regelen en organiseren van zaken. Hij heeft alle foto’s van het begin van de brandweerperiode tot nu toe ingescand.

Jeffrey Tolboom was niet alleen actief als bestuurslid maar ook als lid van verschillende commissies. Hij verricht op de achtergrond veel hand- en spandiensten.

Alle jubilarissen kregen een presentje terwijl postcommandant Harrie Tolboom bloemen aanbood. Die waren er ook voor Lex Kampen die na 32 jaar afscheid nam, Mark Bosma die na 19 jaar vertrok wegens verhuizing, evenals Bram de Rijcke die 23 jaar lid was. Ronald Wensveen vetrok na 12 jaar, Frank Roskamp en Aleander Doornenbal na 10 jaar. Ook hun verdiensten gedurende lange jaren werden uitvoerig belicht.

Een bijzonder moment was de presentatie door Mark Bosma van het boekwerk met knipselnieuws van belangrijke brandweeruitrukken en –gebeurtenissen die in kranten werden gepubliceerd. Wijlen Ries Steenman was hiervan jaren geleden de grondlegger. Ivo Laanstra nam dit werk over, Sytske de Boer deed de lay-out en zo ontstond het gebundelde overzicht 2013 tot en met 2017 dat begint met een in memoriam Ries Steenman.

De avond werd verder na het kerstbuffet doorgebracht bij een houtvuur buiten en bij dj Maxicozy binnen. Voor elk lid was er een gepersonaliseerde drinkfles in de vorm van een handblusser.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers