Deelnemers torenbeklimming gul voor Kika

Van ,,Wat een leuk initiatief” tot ,,Ik kon m’n eigen huis niet zien, er staan flats voor” varieerden de reacties van degenen die zaterdag naar de open toren dag van de brandweer waren gekomen om de toren te beklimmen en Soest vanaf twintig meter hoog te bekijken. ,Nablusser’ Martin Onwezen had de beklimming georganiseerd om zo het vijftigjarig bestaan van de toren onder de aandacht te brengen. De opbrengst, minimaal een euro per deelnemer, was bestemd voor Kika. Iedereen deed meer in de handblusser waarvan een collectebus was gemaakt.

De eerste bezoekers waren er al vroeg. Ze werden naar boven begeleid door vrijwilligers van de brandweer die tekst en uitleg gaven over het huidige gebruik van de toren. Hoewel het weer enigszins tegenviel, was het zicht nog redelijk. Degenen die de klim niet durfden te wagen, volstonden met het (terug)zwaaien naar de klimmers op het dak van de toren. Opvallend was dat ook kinderen graag naar boven wilden.

Onder de brandweerlieden wordt nog gecollecteerd, waarna het eindbedrag bekend is. Dit wordt binnenkort in de vorm van een cheque overhandigd aan voorzitter Marius van Toor van de Vereniging Vrijwillige Brandweer waarna het bedrag naar Kika wordt overgemaakt.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers