Geen water door gesprongen leiding

 

Door een gesprongen waterleiding zit een dertigtal huishoudens van een flatgebouw aan de Kamperfoeliestraat tijdelijk zonder water. Zaterdagavond zagen bewoners water onder de deur van de gemeenschappelijke ruimte van de bergingen vandaan komen. Op straat waren inmiddels flinke plassen ontstaan. Bij onderzoek bleek het water met kracht uit de losgeschoten waterleiding te spuiten.

 

Bewoners vroegen de brandweer om hulp. Deze kon aanvankelijk niets uitrichten omdat niet direct bekend was waar de afsluiter zat. Toen die eenmaal was gevonden, werd de watertoevoer gestopt en konden de  brandweerlieden beginnen met het met trekkers droog maken van de ruimte.

 

Totdat de woningcorporatie Portaal de schade heeft hersteld kunnen de bewoners niet over water beschikken.

 

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers