Dorresteinweg dicht door gaslek

Dorresteinweg dicht door gaslek

Het gedeelte van de Dorresteinweg tussen de rotonde Koningsweg en de Industrieweg  op het oude industrieterrein is maandagmorgen lange tijd afgesloten geweest. De oorzaak was een gaslek dat ontstond tijdens graafwerk.

De brandweer werd gewaarschuwd, stelde de omgeving veilig, nam de eerste maatregelen ter voorkoming van gevaar en bleef stand-by tot medewerkers van netbeheerder Stedin er waren om het lek te dichten.

De politie zette de weg aan beide kanten af zodat het bestemmingsverkeer de aanliggende bedrijven niet kon bereiken. Nadat het gevaar was geweken werd de weg vrijgegeven.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers