Ongeluk op spoor voorkomen bij afvalbrand

Ongeluk op spoor voorkomen bij afvalbrand

De brandweer van Soesterberg heeft donderdagavond de korpsen van Den Dolder en Zeist geassisteerd bij het bestrijden van een hardnekkige afvalbrand. Die woedde in het bedrijf van Spelt Afvalverwerking aan de Fornheselaan, achter het gedeelte van de vliegbasis dat nu de thuishaven van de Amsterdamse Zweefvliegclub is.

In eerste instantie werd alarm geslagen voor een dakbrand doordat de rook die indruk wekte. Het bleek echter al snel dat de rook naar buiten kwam door de ventilatieopeningen. De wind blies de rook over het dak, waardoor het leek alsof het daar brandde.

Het vuur woedde in de hal zelf waar door onbekende oorzaak ongesorteerd afval in brand was geraakt. Het blussen daarvan is altijd een lastige en langdurige klus. De brandweer kreeg assistentie van een kraan bij het uit elkaar trekken van het afval. Het laaide vuur daarbij telkens weer op en kon  direct geblust worden zodat uitbreiding voorkomen werd.

De brandweerkorpsen zijn drieënhalf uur in de bloedhete hal bezig geweest. Toen konden ze inrukken met de zekerheid dat het vuur niet opnieuw zou oplaaien. De brandweer van Soesterberg verleende behalve met een bluseenheid ook nog logistieke assistentie.

Het was voor het korps trouwens een dubbele inzet. Tijdens het blussen deed zich bijna een ongeluk voor op de nabijgelegen spoorbaan. Dit kon door snel ingrijpen van brandweerlieden voorkomen worden.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers