Waardering voor brandweer op Burendag

Waardering voor brandweer op Burendag

De Vrijwillige Brandweer Soesterberg staat midden in de maatschappij, zelfs in letterlijke zin. Als sinds 1934 is zij gevestigd op de Koppenlaan nummer 9. Eerst in het gebouw van een voormalig garagebedrijf, sinds 1973 staat er de kazerne zoals we die nu kennen.

In 2000 is de stallingsruimte, de ruimte waar de voertuigen staan, aan de eisen van deze tijd aangepast. De klinkervloer werd vervangen door een betonnen vloer met vloerverwarming. Ook werden de handbediende overheaddeuren vervangen door elektrisch bedienbare. Om de uitlaatgassen af te voeren werd er tevens een afzuiginstallatie geplaatst. De kantineruimte werd niet aangepakt.

De uitrukpakken hingen al die tijd in dezelfde ruimte waar de voertuigen stonden. Na 2020 werd het verplicht om die in een andere ruimte onder te brengen. Dat betekende dus weer een verbouwing. Deze keer werden ook de kantineruimte, de toiletten, de doucheruimtes en de kantoren gemoderniseerd. Het schrootjesplafond werd vervangen door een systeemplafond met LEDverlichting, de tegeltjesvloer werd een kunststof gietvloer, er werd een ventilatiesysteem met warmteterugwinning geïnstalleerd en er kwamen zonnepanelen op het dak.

Zoals gezegd bevindt de brandweer zich midden in de samenleving, letterlijk tussen de woonhuizen van de Koppenlaan. De buren hebben daar best wel eens “last” van zoals geluidshinder van uitrukvoertuigen en oefeningen. Ook de aanblik van een kapot geknipt autowrak is niet altijd even leuk. Daarentegen spelen de kinderen van de buurt ook wel op het voorplein en parkeert de visite er nog wel eens “illegaal”. Van de verbouwing zal men ook wel last hebben gehad: herrie van hak en breekwerk, klussenbusjes en vrachtwagens.

Om meer begrip tussen brandweer en buren te kweken kwam de korpsleiding, in de persoon van postcommandant Martijn Steman, op het idee om de buren eens uit te nodigen om de “nieuwe” kazerne te komen bekijken. En toen brak de corona uit…………

Gelukkig is die grotendeels achter de rug en kon er een datum geprikt worden. Dat is afgelopen dinsdagavond geworden. Vanaf 19:30 was de post open. Gezien het slechte weer (regen!) werd op een kleine opkomst gerekend. Echter, bijna de voltallige straat kwam een kijkje nemen. Oudere mensen maar ook gezinnen met kinderen. In de stallingsruimte kon men kennismaken met het redgereedschap, met een slachtofferpop slepen, in een brandweerpak met ademluchtapparatuur op de foto. Brandweermensen demonstreerden de warmtebeeldcamera en men kon uitrukvoertuig 3541 in- en uitklimmen. De vers gezette koffie uit het Klein Logistiekvoertuig 8293 vond gretig aftrek en voor de kinderen was er een blikje fris.

Op een gegeven moment vroeg, tot grote verrassing, een van de bewoners het woord. In deze toespraak vertelde hij dat hij al 40 jaar in de Koppenlaan woont, maar nog nooit in de brandweerkazerne geweest was. Daarom was hij, en hij sprak namens alle bewoners van de straat, zeer verrast en blij met de uitnodiging eens te kunnen komen kijken. Men zag de brandweer als een goede “buurman” en had bewondering voor de inzet en kunde van de brandweer. Om deze waardering te laten blijken had men een plaquette laten maken die op een prominente plaats in de kazerne opgehangen kon worden.

Postcommandant Martijn Steman nam de plaquette in ontvangst en was even sprakeloos (en dat komt niet zo vaak voor…) door zoveel waardering en mooie woorden. Na het woord genomen te hebben bedankte hij de buren voor de waardering en het begrip voor de “overlast” die de brandweer veroorzaakt en nodigde iedereen uit om naar de kantineruimte te gaan en nog een drankje en een hapje te nemen en naar een diapresentatie kijken van inzetten van de laatste twee jaar. Hiermee kwam een einde aan een zeer succesvolle Burenavond in de Kazerne Soesterberg.

tekst en foto’s Adrie Ket