Vuur in open haard uitgemaakt met kopjes water

Vuur in open haard uitgemaakt met kopjes water

Het was een paar keer lopen met een kopje water omdat hij in korte tijd niet iets groters kon vullen, maar een bewoner van de Lange Brinkweg bereikte er vrijdagavond wel mee dat hij het vuur in de open haard uit kreeg. Dat was nodig omdat het zo’n rook in de woonkamer veroorzaakte dat de rookmelder afging. Door de rookontwikkeling veronderstelde de bewoner die na het aansteken van de open haard in zijn kantoor was gaan werken, dat er sprake was van een schoorsteenbrand.

Inmiddels was de brandweer gealarmeerd die met twee bluswagens en de hoogwerker uitrukte. Bij aankomst kwam er nog veel rook uit de schoorsteen, maar vlammen waren er niet te zien. Er was enige stuurmanskunst voor nodig om de hoogwerker zodanig bij het ver van de weg af gelegen huis te positioneren dat de schoorsteen voor inspectie bereikt kon worden

De brandweer haalde de open haard leeg en bluste de restanten. Uit continu metingen bleek dat het in de schoorsteen behoorlijk had gebrand. Na aanvankelijk oplopen, liep de temperatuur langzaam terug. Nadat de schoorsteen een paar keer was geveegd, kon de brandweer inpakken.

Er was overigens geen vermoeden van een vervuild rookkanaal want de bewoners laten de schoorsteen elk jaar vegen. De oorzaak van de plotselinge felle brand in de schoorsteen moet vermoedelijk gezocht worden in het feit dat de inhoud van de open haard was aangestoken met (iets te veel) vloeistof.

De bewoners kregen een negatief stookadvies.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers