Veel bekijks bij brandweerinzet

Een wandeling met de hond had zaterdagmiddag bijna tot een flinke brand geleid in een vijfhoog flatwoning aan de Haverweerd. De bewoonster was vergeten dat ze een pannetje op het vuur had staan. Dat kookte droog met als gevolg een flinke rookontwikkeling in de keuken. Bij thuiskomst werd ze daarmee geconfronteerd.

Inmiddels was de brandweer gewaarschuwd die met twee bluswagens en de hoogwerker uitrukte. Omdat er geen brand was ontstaan, kon de inzet beperkt blijven tot het ventileren van de keuken. De Stichting Salvage werd ingeschakeld om de bewoonster bij te staan in de afwikkeling van de schade.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers