Tak niet bestand tegen droogte

Tak niet bestand tegen droogte

Is het bijna altijd de storm die ervoor zorgt dat bomen omwaaien of takken afbreken, de laatste tijd is vooral de droogte schuldig aan de gevaarlijke situaties die ontstaan door inscheurende takken. Dat was maandagmiddag opnieuw het geval op de Bartolottilaan.

Van een boom in de berm was een grote zijtak die dwars over de weg hing ingescheurd. Attente buurtbewoners merkten dit op en vreesden dat bij slecht weer een zuchtje wind voldoende zou zijn om de tak helemaal te laten afbreken, met alle gevolgen van dien.

De brandweer werd te hulp geroepen om aan de gevaarlijke situatie een eind te maken. Met inzet van de hoogwerker werd de zware tak losgezaagd. De dreun op de weg gaf aan hoe zwaar hij was. Daarna werd de tak kortgezaagd en de straat schoongeveegd.

Tijdens de zaagklus was het doorgaande verkeer op de Bartolottilaan tussen de Hildebrandlaan en de Birkstraat gestremd.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers