Strop SO Soest door containerbrand

Leden en supporters van SO Soest kunnen voorlopig geen papier inleveren nu de inhoud van de grote papiercontainer op de parkeerplaats van de sportclub aan de Bosstraat zaterdagavond door brand verloren is gegaan. De brand werd door een voorbijganger ontdekt door de rook die uit de gesloten container kwam en om 22:45 uur aan de alarmcentrale gemeld.

Bosstraat -- ~ 21 november 2015 ~ 007

Bij opening van de container, die in het verleden al veel vaker doelwit is geweest van brandstichting, bleek de inhoud in lichterlaaie te staan. De brandweer zette twee stralen in om het vuur te blussen en regelde de wateraanvoer via een brandkraan.

Bosstraat -- ~ 21 november 2015 ~ 011

Nadat er geen vuur meer was te zien, werd de container met behulp van het haakarmvoertuig leeggekieperd. Het hier en daar in de papierberg weer oplaaiende vuur werd direct geblust. De brandweer was om 00:30 terug in de kazerne. De container raakte door de hitte zwaar geblakerd.

Bosstraat -- ~ 21 november 2015 ~ 022

Doordat een grote hoeveelheid papier in de nagenoeg geheel gevulde container verloren ging, loopt SO Soest een flink bedrag aan inkomsten mis.