Storm rukt schoorsteenopbouw los

Storm rukt schoorsteenopbouw los

Omdat zij een vreemd geluid op het dak hoorde, ging een bewoonster van de Steenhoffstraat maandagmiddag op onderzoek uit. Daarbij ontdekte zij dat een deel van de schoorsteenopbouw door de storm was losgeraakt en naar beneden dreigde te vallen. Zij schakelde de brandweer in om een eind aan de onveilige situatie te maken.

Met inzet van de hoogwerker controleerden brandweerlieden de schoorsteen.

Om verdere schade te voorkomen besloten ze de opbouw niet te verwijderen maar provisorisch vast te zetten zodat de schade later hersteld kan worden.

Gedurende de inzet van de brandweer moest het verkeer over één rijbaan worden geleid.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers