Storm houdt brandweer bezig

Storm houdt brandweer bezig

Storm Eunice heeft de brandweerkorpsen van Soest en Soesterberg handenvol werk bezorgd. Vrijdag in de namiddag begon het druk te worden en zijn beide korpsen tot laat in de avond bezig geweest.

Op de Waldeck Pyrmontlaan viel een boom op een woning. Bij garagebedrijf De Soester aan de Kostverlorenweg raakte dakbedekking los, evenals glasplaten van de lichtstraat. Op de Beckeringhstraat moest de brandweer er voor zorgen dat slagbomen geen permanente belemmering zouden vormen.

Op het Pijperpad werd een steiger die op omvallen stond platgelegd en op het Reigerpad een schutting verwijderd. Op het Luytenaarpad ging, een boom tegen de vlakte. Hij veroorzaakte lichte schade aan een auto. Ook op de Haverweerd was een zware boom niet bestand tegen de storm.

De meeste meldingen betroffen afgewaaide takken en half of helemaal omgewaaide bomen. Waar een gevaarlijke situatie was. Zorgde de brandweer ervoor dat die veilig werd. Takken werden van de weg gehaald en losgeraakte dak- en delen van woningen en bedrijven werden verwijderd of vastgezet.

De brandweer is ruim vijf uur in de weer geweest tot het moment dat de storm enigszins ging luwen.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers