Rustige jaarwisseling

Nassauplantsoen  -- ~  31 december  2015 ~ 020

Oudejaarsdag en de nacht van oud op nieuw zijn opvallend rustig verlopen. Voor de brandweer was er in tegenstelling tot voorgaande jaren nauwelijks iets te doen. Op de laatste dag van het jaar was waarschijnlijk vuurwerk de oorzaak van een brand in een coniferenhaag tussen twee woningen aan het Nassauplantsoen. De brandweer zette twee stralen in om het vuur te doven.

De Schans  -- ~  31 december  2015 ~ 002

Even voor middernacht zouden de manschappen op een brandmelding te voet hebben kunnen reageren want die kwam van een woning naast de kazerne. De oud-brandweerman die er woont, had de oven aangezet voor een hapje tijdens de jaarwisseling. Toen hij weer in de keuken kwam, bleek deze zwart van de rook te staan, waarschijnlijk het gevolg van kortsluiting in de oven. Hij alarmeerde direct de brandweer. Deze hoefde niet te blussen, maar kon zich beperken tot het losschroeven en naar buiten brengen van de oven. Daarna kon de woning worden geventileerd. Intussen was het twaalf uur geworden en werden op straat nieuwjaarswensen uitgewisseld.

Nieuwjaarsdag zelf leverde in de eerste uren weliswaar enkele meldingen op, maar die betroffen slechts kleine vreugdevuurtjes. Een aantal ervan, onder meer bij Mariënburg en de Smitsweg, werden door de brandweer geblust. In andere gevallen, waarvan trouwens ook geen melding was gedaan, bleef de omvang van de brandjes beperkt en was er ook geen sprake van gevaar voor de omgeving zodat de brandweer die liet uitbranden.