Rook en zon suggereren schoorsteenbrand

Rook en zon suggereren schoorsteenbrand

Zaterdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de De Colignylaan. De bewoner had  in afwachting van de komst van de brandweer elektriciteit en gas uitgeschakeld, Het bleek om het gemetseld schoorsteenkanaal van de c.v.-ketel te gaan.

De bewoners zeiden echt vlammen te hebben gezien.  De ladderwagen werd ingezet voor controle op het dak, maar er werden geen afwijkingen geconstateerd, ook niet in de temperatuur. Ook in de woning kon men geen bijzonderheden ontdekken. Het sterke vermoeden bestaat dan ook dat de bewoners het dwarrelen van de rook uit de schoorsteen in combinatie met de ondergaande zon voor vlammen hebben aangezien.

Hoewel er geen sprake was van achterstallig onderhoud of een verkeerde instelling van de ketel, kregen de bewoners toch het advies om een c.v.-monteur een controle te laten uitvoeren.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers