Rook door mankement in zonnepanelen

Rook door mankement in zonnepanelen

Er hoefde woensdagavond niet geblust te worden na een brandmelding door een bewoner van de Gemini. Er was weliswaar sprake van rookontwikkeling, maar deze werd veroorzaakt door een mankement in de zonnepanelen op het dak en niet door een brand. Daarvan was weliswaar sprake in de meterkast, maar dit kon door de bewoners zelf worden uitgemaakt.

De bewoners werden gealarmeerd door geknetter in de meterkast. Bij onderzoek bleek daar een brandje te woeden. Ze maakten dit uit en schakelden de elektriciteit uit. De brandweer, uitgerukt met een bluswagen en een hoogwerker, heeft de woning zowel binnen als met inzet van de hoogwerker ook buiten gecontroleerd. Daarbij werden verder geen mankementen vastgesteld die een nader ingrijpen noodzakelijk maakten. Wel werd de woning nog geventileerd.

Er kwam een ambulance ter plaatse om de bewoonster na te kijken die rook had ingeademd, maar zijn hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook andere bewoners van de Gemini die zonnepanelen op het dak hebben gekregen lieten weten dat ook zij wel eens geknetter in de meterkast horen en vroegen zich af in hoeverre dit ook voor hen gevolgen kan hebben.

Het was de tweede uitruk van de dag voor het korps Soesterberg. ’s Morgens moesten de vrijwilligers in actie komen voor een woningbrand aan de Prof. Lorentzlaan.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers