Kerstevent sluit 2022 bij brandweer af

Kerstevent sluit 2022 bij brandweer af

Afgaande op het aantal kinderen dat met de ouders naar het jaarlijkse kerstevent kwam, hoeft de brandweer zich voor de komende jaren geen zorgen te maken over de bezetting van het korps. Verenigingsvoorzitter Mark Verschoor begon zijn toespraak dan ook niet met ,,welkom dames en heren””, maar met ,,welkom brandweerfamilie.”

Het was als vanouds een gezellige bijeenkomst met een drankje en een uitgebreid hapje. Nu eens niet in de remise, maar in de kantine. Voor de kinderen was er een aparte ruimte waar zij naar hartenlust konden spelen en knutselen.

Voor de volwassenen was het een hernieuwde kennismaking nadat de activiteiten door allerlei oorzaken op een laag pitje hadden gestaan. Daar is met het kerstevent een eind aan gekomen. De volgende bijeenkomst is al op 7 januari, de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Die kan beschouwd worden als de aanloop naar de activiteiten in het komende jaar.

Verschillende commissies zijn inmiddels druk in de weer met het voorbereiden van een uitgebreid feestprogramma in verband met het honderdjarig bestaan van de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest in juli dit jaar. ,,Ons staat een fenomenaal 2023 te wachten. Ik kijk ernaar uit om er, samen met onze hele brandweerfamilie, een spectaculair jaar van te maken,” aldus Verschoor.

Met de wens voor fijne feestdagen en een toost op het komende jubileumjaar besloot de voorzitter zijn toespraak. Daarna stond het gezelschap een uitgebreide maaltijd te wachten en bleef men nog lang napraten.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers