Hulp bieden drijfveer nieuwe brandweervrijwilligers

Hulp bieden drijfveer nieuwe brandweervrijwilligers

Ze kunnen zelf veel oplossen, maar zijn zich ervan bewust dat er ook mensen zijn die dat op sommige momenten niet kunnen en afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Daarom hebben Victor Adér en Lex Huis in het Veld ervoor gekozen zin aan hun hulpvaardigheid te geven door zich als vrijwilliger bij de brandweer aan te melden.

Victor Adér

,,Ik ben gelukkig met feit dat ik voor mezelf kan zorgen, veel dingen zelf kan oplossen. Ik ben blij als ik anderen kan helpen,” verklaart Adér, accountmanager bij een dakramenfabrikant, zijn keuze voor de brandweer. Voor Lex Huis in het Veld is het om zichzelf te ontwikkelen en in zijn ogen een kleine stap naar de brandweer. ,,Achter het computerscherm vandaan, een oude jongensdroom nastreven en nieuwe mensen ontmoeten zijn ook belangrijke drijfveren. Nu er na de coronaperiode meer ruimte in z’n werk als accountant is gekomen, kan hij dit met de brandweer combineren.

Zowel Adér, die hard- en marathonlopen als hobby heeft,  als Huis in het Veld die in zijn vrije tijd graag motorrijdt, hebben gereageerd op een artikel in de krant waarin de brandweer vrijwilligers vroeg. Volgens hen zijn er wel meer mannen en vrouwen die bij de brandweer willen, maar daarvoor om een of andere reden kennelijk toch een drempel zien. Adér: ,,Als je het interessant vindt en je onderbuikgevoel zegt dat je het moet doen, meld je dan gewoon aan.”

Maar voordat je dat doet, is het belangrijk om dit te overleggen met je partner. Die moet het er wel volledig mee eens zij. Victor: ,,Ik heb thuis een paar keer laten vallen dat ik dit wilde en ze zei: doe het gewoon, ga eens kijken op een oefenavond. Als het thuisfront er niet achter staat, werkt het niet.” Lex beaamt dat. Ook hij had een zetje nodig om de stap te zetten.

Beiden zijn in maart als aspirant begonnen nadat ze alle keuringen goed waren doorgekomen. Het was wel een kleine teleurstelling dat ze net niet meer mee konden in de ploeg die toen aan de opleiding begon. Ze moeten wachten tot de nieuwe opleiding in september. Anderzijds is het wel een voordeel dat ze op de oefenavonden gewoon meedraaien. ,,Dat valt net zo goed onder de opleiding. Een keertje oefenen met ademlucht of als slachtoffer, ook de brandweer zelf is een goede leeromgeving, zegt Huis in Het Veld.

Lex Huis in het Veld

Hij is na de warme ontvangst op de inloopavond zo enthousiast geraakt dat het hem niet snel genoeg kan gaan. Hij wil zo snel mogelijk zijn steentje bijdragen. ,,Maar het is goed dat je stap voor stap je dingen eigen leert maken. Dat is echt nodig wil je alle vaardigheden in de vingers krijgen en daadwerkelijk kunnen uitvoeren wat je hebt geleerd.” Hem is opgevallen dat de kennisoverdracht van de ouderen op de jongeren, en misschien ook een beetje andersom, respectvol gebeurt. ,,Het gaat er tenslotte om elkaar te bereiken.”

Voor Victor wordt een jongensdroom realiteit. ,,Nu word je geconfronteerd met de serieuze kant van het vak. Het gaat echt om mensen helpen en om te leren mensen te redden als dat nodig mocht zijn.”. Nadat hij voor de eerste keer zijn pak had aangetrokken, had hij direct al het gevoel dat hij erbij hoorde. Hij heeft inmiddels ervaren dat het werk echt bij hem past.

Dat geldt ook voor Lex voor wie deze nieuwe stap evenmin een bevlieging is. Een stap die beiden ook konden  maken dankzij de medewerking van hun werkgevers. ,,Ze deden er niet moeilijk over en zagen het zelfs als een kans om de kennis die wij opdoen met de rest van m’n collega’s te delen.”. Kennis die steeds meer wordt naarmate de opleiding, nu nog ruim anderhalf jaar, vordert.

Postcommandant Martijn Steman is erg blij met de nieuwe aanwinsten; ,,Als brandweer moeten wij blijven werven en hebben we de mensen hard nodig”. Met name in de dagsituatie van 07:00 tot 18:00 uur zijn de korpsen Soest en Soesterberg op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Steman: ,,Ik nodig een ieder uit die graag een keer kennis wil maken met de brandweer. Tijdens een kennismakingsgesprek leggen we alles uit over de brandweer, de aanstellingskeuring en de opleiding. Ook is iedereen welkom om een oefenavond bij te wonen.”

Voor wie interesse heeft: www.brandweersoest.nl

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers