Container met houtvezels in brand

Container met houtvezels in brand

Het was geen gewone containerbrand waar de brandweer maandagavond voor in actie moest komen. Niet alleen wat betreft de inhoud, houtvezels, maar ook wat de lengte van de slangen betreft die uitgerold moesten worden. Voor het blussen van de brand op het terrein van een bouwbedrijf aan de Veldweg moest naar de dichtstbijzijnde brandkraan op de hoek met de Molenweg niet minder dan 340 meter slang worden gebruikt. Daarvoor was inzet van een tweede tankautospuit nodig.

Het was een hardnekkige brand in houtvezels in de afgedekte container stond. Het was moeilijk om het smeulende vuur uit te krijgen. Met inzet van een straal en door een slang in de container te hangen werd de inhoud zover onder water gezet dat de smeulbrand doofde. Na twee uur gaf de warmtebeeldcamera aan dat de situatie onder controle was.

De brand werd ontdekt doordat er rook uit de container kwam. Bij controle bleek deze flink warm te zijn, terwijl bovendien brandplekken zichtbaar waren. De brandweer koppelde eerst de slang los die het houtafval uit de fabriek rechtstreeks de container in blies. Daarna werd het afdekzeil verwijderd. Op ladders die tegen de container waren geplaatst kon de brand van bovenaf worden bestreden.

De brandweer moest in het begin nog rekening houden met de opslag van een tiental gasflessen naast de container. Toen die waren weggehaald, kon een begin worden gemaakt met het blussen van de container.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers