Brandweer in ‘schone’ nevenpost

De opening van de nieuwe nevenpost van de brandweer, in het politiebureau aan het Raadhuisplein, betekent  volgens postcommandant Harrie Tolboom voor de vrijwilligers niet alleen een nieuwe uitrukpost op een ideale plek, maar kan men nu ook daadwerkelijk betere opkomsttijden realiseren. Dit is mogelijk door het invoeren van de variabele voertuigbezetting en door zowel vanaf de hoofdpost als vanaf de nevenpost uit te rukken. Moest dat voorheen met de klassieke bezetting van zes man op de auto, voortaan kan de brandweer al gaan rijden als er vier man beschikbaar zijn.

Opening Nevenpost -- ~ 28 november 2015 ~ 007

 

Ook kan men voortaan de juiste aandacht aan de arbeidshygiëne besteden. De nieuwe uitrukpost, ter vervanging van de post aan de Nijverheidsweg die niet meer aan de eisen voldeed, is dan ook een ‘schone’ post. Er staat alleen een voertuig dat schoon is en er hangt kleding die schoon is. Na een brand worden auto en kleding namelijk niet gereinigd in de nevenpost maar op de hoofdpost.

Opening Nevenpost -- ~ 28 november 2015 ~ 038

 

Die schoonmaak is volgens Bas van de Hemel, directeur brandweerrepressie van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), belangrijk ‘omdat brandweermensen volgens internationale onderzoeken aan meer gevaren worden blootgesteld dan tot nu toe gedacht werd. Dat betekent dat we meer aandacht moeten besteden aan de arbeidshygiëne. Het moet stoppen dat de mensen hun vuile kleding in de eigen auto meenemen. Super dat het hier nu goed geregeld is. Het is een nieuw concept dat we op meer plaatsen in de regio kunnen ontwikkelen.’

Opening Nevenpost -- ~ 28 november 2015 ~ 014

 

Van de Hemel herinnerde eraan dat in 2000 afscheid werd genomen van het decentraal uitrukken waarbij de vrijwilligers met eigen vervoer naar het incidentadres gingen en daar wachtten op de voertuigen. Positief gevolg van de sindsdien centrale uitruk vanaf de hoofdpost en de nevenpost is een verbetering van de opkomsttijden.

De Veiligheidsregio wil graag dichter bij de gemeente komen te staan, ‘want we moeten gezamenlijk optreden in een goede brandweerzorg. In Soest heeft de gemeente het ‘dichterbij’ wel heel erg letterlijk genomen, want op enkele tientallen meters staat het gemeentehuis. De medewerkers van de gemeente die brandweervrijwilliger zijn, kunnen razendsnel uitrukken.’ Van de Hemel bood ten slotte voor de nevenpost of voor de binnenkort te verbouwen hoofdpost alvast symbolisch een wanddecoratie aan.

 

Burgemeester Rob Metz, op de openingsdag precies twee jaar burgemeester van Soest, zei dat hij bij zijn komst te horen kreeg: Soest is de slechtst opkomende gemeente ten aanzien van de brandweerzorg. ‘Het was een uitdaging om de twaalf procent binnen de acht minuten te verbeteren. Inmiddels is dat zeventig procent en dat is nogal een verschil,’ stelde Metz met voldoening vast. Hij sprak de verwachting uit dat dit percentage, vooral ook door de uitruk vanaf de ‘sobere, maar doelmatige’ nieuwe nevenpost nog hoger zal worden. .

Opening Nevenpost -- ~ 28 november 2015 ~ 024

 

Nadat Metz de brandweervrijwilligers die voor de inwoners klaarstaan als er een beroep op hen gedaan wordt had geprezen voor hun inzet, ging het gezelschap naar buiten, waar de burgemeester en postcommandant Tolboom door het wegtrekken van een brandweerjas de gevelsteen onthulden met de tekst dat de burgemeester op 28 november 2015 de nevenpost heeft geopend. De bijeenkomst werd besloten met de aanbieding door de postcommandant van een attentie aan enkele medewerkers bij de totstandkoming van de nieuwe post, Annemieke Vos en Rinke Schuitemaker van de gemeente, Stef Hanken en Henk van Otterlo van de VRU, Gerard Beener van aannemersbedrijf Heilijgers en architectenbureau Van der Zee.