Brandweer bevrijdt spreeuw uit schoorsteen

Brandweer bevrijdt spreeuw uit schoorsteen

De brandweer heeft vrijdagavond een eind gemaakt aan de beperkte ruimte waarin een spreeuw was terechtgekomen: het schoorsteenkanaal van een woning aan de Beetzlaan. Om dat mogelijk te maken was het nodig een deel van het plafond in de woonkamer te verwijderen.

De bewoonster hoorde ;’s morgens een vreemd geluid in huis dat ze aanvankelijk niet kon thuisbrengen. Later ontdekte ze door een piepend en pikkend geluid dat het waarschijnlijk om een vogel in de schoorsteen ging. Ze vroeg de brandweer om hulp.

Deze zette de hoogwerker in voor het openmaken van de schoorsteenkap, Daardoor kon de spreeuw gespot worden. Omdat het dier van bovenaf niet bereikt kon worden, werd besloten een deel van het plafond weg te breken. Dat had succes: de een brandweerman slaagde erin het dier te pakken.

De bewoonster werd de eer gegund het dier in vrijheid te stellen.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers