Brandweer dicht gaslek

Brandweer dicht gaslek

Door het slaan van een keg, een puntig stuik hout, in het gat heeft de brandweer zaterdagmiddag een gaslek gedicht in afwachting van de komst van monteurs van netbeheerder Stedin.

Het lek ontstond tijdens graafwerkzaamheden in de aanbouw van een horecazaak aan de Koninginnelaan. Het gas spoot met kracht uit de leiding. De brandweer heeft eerst nog moeten graven om de leiding verder bloot te leggen om het gat te kunnen lokaliseren. Daarvoor moesten brandweerlieden gebruikmaken van ademlucht.

Toen het lek was gevonden, kon het provisorisch worden gedicht met een keg. Tijdens de eerste inzet van de brandweer was het doorgaande verkeer op de Koninginnelana tussen de Van Straelenlaan en de Nieuwstraat gestremd.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers