Bomen over de Soesterbergsestraat

Bomen over de Soesterbergsestraat

Hoewel er geen sprake was van een storm waaide het zondagmorgen in alle vroegte blijkbaar wel zo hard dat een boom langs de Soesterbergsestraat niet tegen de wind bestand was. De wortels hadden niet meer de kracht om een val te voorkomen. De boom langs het fietspad ter hoogte van ,de bocht van Zonnegloren’ viel ook op één rijstrook, de binnenbocht, van de weg.

In z’n val had hij de boom ernaast geraakt. De brandweer stelde vast dat deze  daarbij zodanig beschadigd was en overhelde dat hij niet kon blijven staan en moest worden omgehaald. Doordat hij over de volle breedte van de weg viel, was gedurende de opruimwerkzaamheden door het brandweerkorps van Soesterberg geen doorgaand verkeer mogelijk.

Na de melding om 04:06 uur zette de politie een deel van de weg af en begon met een betonschaar takken te verwijderen in afwachting van de komst van de brandweer. Deze nam met de motorkettingzaag de klus over en zaagde beide bomen in stukken.

Na het schoonmaken van de weg kon de brandweer na twee uur terug naar de kazerne en aan uitrusten denken. De korpsleden waren kort tevoren thuisgekomen van een vermoeiende tweedaagse oefening in Duitsland.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers