Geen bussen naar station Soest-Zuid door gesprongen waterleiding

Geen bussen naar station Soest-Zuid door gesprongen waterleiding

Voor de tweede keer op zaterdag werd de ’s avonds hulp van de brandweer gevraagd in verband met een gesprongen waterleiding. Daardoor kwam een deel van de Eikenlaan ter hoogte van het busstation blank te staan. Ook kwam veel zand op de weg terecht dat door het stromende water was losgekomen.

Mogelijk dat de reparatie niet voldoende werd uitgevoerd, want zondagmorgen stroomde het water weer uit de grond omhoog en stond de boel opnieuw blank. Door het weggespoelde zand was een lantaarnpaal omgevallen.

Zaterdagavond zette de brandweer de weg af waardoor geen verkeer meer mogelijk was. Het gevolg was dat ook de lijndienstbussen het busstation niet konden bereiken en een andere route moesten nemen. De brandweer draaide afsluiters dicht in afwachting van de komst van medewerkers van waterbedrijf Vitens. Ook werden metingen verricht om vast te stellen dat er niet ook gas was vrijgekomen, zoals eerder op de Laanstraat het geval was.

Vitens heeft, net als ’s morgens en ’s middags op de Laanstraat,  uiteindelijk ook het probleem op de Eikenlaan verholpen.

foto’s — Nicky Gommers

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers