Weer defect melder in luchtvaartgebouw

Weer defect melder in luchtvaartgebouw

Na brandweeruitruk van zaterdag naar het Centrum voor Mens en Luchtvaart aan de Kampweg, moest de brandweer er woensdagavond opnieuw naartoe voor hetzelfde euvel.

Een storing in de brandmeldinstallatie was er de oorzaak van dat het alarm bij de liftschacht afging. Hier voerde de brandweer een verkenning uit, evenals in de naastgelegen ruimtes. Omdat er verder geen onregelmatigheden werden geconstateerd, werd de afhandeling van het incident overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. Deze zorgde ervoor dat de storing in de brandmeldinstallatie werd opgeheven, waarmee het euvel weer was verholpen.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers