Veel rook bij schuurbrand in Soesterberg

Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, is bij een brand in een vrijstaande schuur achter een woning aan de Generaal Winkelmanstraat zondagavond grote schade ontstaan aan het interieur en de verzameling boeken en platen van de bewoner.

De brand werd omstreeks 19:00 uur gemeld. Bij aankomst werd de brandweer ,

met een flinke rookontwikkeling geconfronteerd, die deed vermoeden dat het om een grote brand ging. Daarom werd een tweede bluswagen opgeroepen. Die hoefde echter niet te worden ingezet.

Nadat de bewoner door de rookontwikkeling in de schuur was gaan kijken en vlammen zag, sloot hij direct de deur waardoor de vlammen binnen bleven. Die kwamen pas naar buiten toen de brandweer de deur opende. Het vuur werd direct gedoofd doordat er al twee stralen waren uitgelegd en meteen met blussen kon worden begonnen.

Het nablussen vergde nog geruime tijd. Aanvankelijk bestond de vrees dat er bij de brand asbest was vrijgekomen, maar bij controle bleek dat niet het geval te zijn. Na ruim een uur kon de brandweer inrukken. De oorzaak van de brand is niet bekend.

 

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers