Tak velt deel kazernehek

Een tak met de dikte van een kleine boom dreigde op het terrein van de Ketting Olivier Kazerne in Soesterberg van de stam te scheuren., Daarom werd zondag de brandweer van Soesterberg gevraagd om het gevaar te voorkomen door de tak te verwijderen. Dat was ook nodig om de route vrij te maken die de beveiligers van de kazerne volgen.

De tak was grotendeels losgeraakt van de stam. Het grootste deel was op het kazernehek aan de kant van de Richelleweg gevallen. Daardoor werd het hek over een lengte van vijf meter plat tegen de grond gedrukt en vernield. De brandweer zette de tak eerst vast met een spanband om te voorkomen dat hij definitief los zou komen, met alle eventuele gevolgen van dien.

Nadat de tak vakkundig was afgezaagd zonder verder nog schade aan te richten, zaagde de brandweer hem in stukken om de geblokkeerde beveiligingsroute weer begaanbaar te maken. Daarna kon defensie zorgen voor het herstellen van de schade aan het hek.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers