Spectaculair slot Open Dag Brandweer

Met een spectaculaire demonstratie, samen met politie en ambulancedienst, van de afwikkeling van een gecompliceerd verkeersongeluk heeft de brandweer zaterdagmiddag de Open Dag ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan afgesloten. Het was een geslaagde dag met een veel grotere belangstelling dan waarop gerekend was.

Er was dan ook van alles te zien en bij veel van de onderdelen kon het publiek zelf in actie komen. Dat gold ook voor de jeugdige bezoekers voor wie van alles georganiseerd was, van een springkussen tot een spuitwedstrijd, van een fitheidtest tot het zelf blussen van een oliebrand. Spectaculair was de demonstratie van vlam in de pan die nooit met water geblust mag worden. Wat er dan gebeuren kan maakte de metershoge steekvlam duidelijk.

De Reddingsbrigade Amersfoort ging in het bassin te water, ProRail gaf uitleg over de inzet op het spoor en bij treinongevallen, het Korps Nationale Reserve was present met voorlichting en er waren meer stands zoals van de Brandwondenstichting. Een trekpleister was ook Lego Incident City.

De demonstratie autobrand blussen trok veel publiek,net als een vlucht met de hoogwerker warvoor de hele dag een lange rij stond te wachten om aan de beurt te komen, maar het absolute hoogtepunt was toch de slotdemonstratie van een verkeersongeluk. Een van de betrokken auto’s vloog in brand, in de andere kwam de bestuurder bekneld te zitten. Samen met andere hulpdiensten zorgde de brandweer voor de redding van het slachtoffer en het blussen van de brand.

Het was het laatste wapenfeit waarop de brandweer en alle vrijwilligers die aan de voorbereiding van de Open Dag hebben meegewerkt met voldoening kunnen terugkijken.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers