Realistische oefening plofkraak

1001232

Uitgangspunt bij alle bij alle oefeningen van de brandweer is een zo realistisch mogelijke situatie creëren. De opzet is immers dat iedereen die oefent zich ook daadwerkelijk kan verplaatsen in het scenario. De oefening van dinsdagavond benaderde de realiteit zozeer dat voorbijgangers kwamen infomeren wat er aan de hand was en automobilisten stopten om te vragen of ze op één of andere manier konden helpen.
De enscenering van de plofkraak op hoek van de Zuidpromenade en de Korte Ossendam bood dan ook de aanblik van een echte plofkraak, waarbij een foto van een vernielde pinautomaat op de muur de indruk van echtheid nog versterkte.
De oefening was mogelijk gemaakt door de medewerking van makelaardij DTZ en de eigenaar van het pand. Zodoende kon ook binnen een brand worden gesimuleerd, die een nog realistische karakter kreeg door de vlammensimulator en de (toneel)rook die werden gebruikt.
De bemanning van de tankautospuit en van de hoogwerker werden bij aankomst geconfronteerd met een vernielde auto die bij de plofkraak was gebruikt en door de daders achtergelaten, evenals de gasflessen die ze hadden gebruikt om de pinautomaat op te blazen. Na een eerste verkenning besloot de bevelvoerder een ploeg in te zetten om de binnenbrand te blussen. Toen dat was gebeurd, bekommerde men zich om de gasflessen. Omdat het vuur in het pand ook het dak zou kunnen hebben aangetast, met een grote kans op doorslag als gevolg van de geschakelde dakconstructie, werd vervolgens met inzet van de hoogwerker een inspectie uitgevoerd. Die leverde geen aanwijzingen op voor vuurresten, zodat op dat moment de geslaagde oefening kon worden beëindigd.

Jan van Steendelaar