Hoge vuurkolom door affakkelen

1001233

Een hoog oplaaiende vuurkolom was voor buurtbewoners van de Oude Utrechtseweg vrijdagavond aanleiding om de brandweer te alarmeren. Ze hadden zich er beter eerst van kunnen vergewissen wat er aan de hand was, want het bleek op de parkeerplaats bij de sportzaal De Bunt om affakkelen van gas te gaan door medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf. Weliswaar een spectaculair gezicht, maar het leverde geen gevaar op voor de omgeving. Voor de brandweer zat er dus niets anders op dan onverrichter zake naar de kazerne terug te keren.