Ook in jubileumjaar brandweer bezoek van Sinterklaas

Het was weer een ouderwets gezellig kinderfeest, de jaarlijkse Sinterklaasviering bij de brandweer die in het teken stond van het 95-jarig bestaan. In afwachting van de komst van de Sint en zijn twee Zwarte Pieten had de organisatie onder aanvoering van Sytske de Boer een programma opgesteld dat de kinderen enthousiast bezig hield zodat de anderhalf uur omvloog ze moesten wachten voordat de Sint met een brandweerauto op het kazerneterrein aankwam.

Er was dan ook van alles te doen. Behalve op het grote springkussen konden de kinderen een heuse schemerlamp in elkaar zetten en zelf kleuren of versieren met kerststickers. Ze konden ook meedoen aan de Perfecte Pieten Meter Opleiding. Daarvoor moesten ze bijvoorbeeld op de been blijven op de evenwichtsbalk, al was dat niet zo moeilijk want dat was een brede brandweerslang die op de grond lag. Verder stonden pakjes in de hoge schoorsteen gooien op het programma, evenals cadeau-zaklopen, pepernoot sjoelen, pepernoot blikjes gooien, steegje kruipen en koekhappen.

In aanloop naar de komst van Sinterklaas werden de prijzen uitgereikt aan de kinderen die uit een bouwplaat de mooiste jubileumlaars hadden gemaakt en versierd. Een eerste prijs was er voor Eliz Aydemir (7), Guus van Arkel (4), Laurens Karsten (4) en Cornelis de Boer. De tweede prijs ging naar Boris van Arkel (1), Oscar Swaab (10), Jordy Swaab (8) en Jasmijn Swaab (6). De derde prijs ten slotte was voor Lucas Karsten (1), Lina Aydemir (4) en Philou Kraaikamp (2).

Toen werd aangekondigd dat de Sint met z’n Pieten onderweg was, gingen de kinderen en hun ouders naar buiten om hen zingend te begroeten. Namens de brandweer heette Sytske de Boer de speciale gasten welkom. In de kantine was een speciale brandweerstoel klaargezet voor de Sint die vervolgens de kinderen stuk voor stuk bij zich riep. De Pieten deelden gul pepernoten uit, af en toe werd er gezongen en er werd een dansje gemaakt.

Toen alle kinderen bij de Sint waren geweest, werden de cadeautjes uitgereikt en kon het uitpakken beginnen. Daarmee kwam een eind aan het Sinterklaasbezoek en werden de Sint en zijn Pieten uitgezwaaid. Het feest eindigde met een gezamenlijk etentje.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers