Koninklijke waardering voor jarenlange inzet

Na jarenlang vrijwilliger te zijn geweest bij het brandweerkorps van Soest zijn Richard Bruins en Harry Lip vrijdagavond bij hun afscheid koninklijk onderscheiden. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Rob Metz reikte hun de daarbij behorende versierselen uit tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in de kazerne.

De brandweerloopbaan van Harry Lip begon in 1992. Hij was toen medewerker technische dienst bij ziekenhuis De Lichtenberg, nu het Meander. In die jaren stond de bedrijfshulpverlening (BHV) nog in de kinderschoenen. Lip kreeg de mogelijkheid om de bedrijfshulpverlening voor het ziekenhuis op te zetten en door te ontwikkelen. Daardoor kwam hij ook in contact met de brandweer en hij besloot vrijwillige brandweerman in Soest te worden. Zijn inspanningen voor de BHV-organisatie van het Meander hebben voor een behoorlijke doorontwikkeling gezorgd. Van niets naar een goed getrainde BHV-organisatie. De realistische trainingen die hij volgde bij de vrijwillige brandweer, introduceerde hij ook bij het ziekenhuis: er kwam een eigen brandweeroefenplaats.

Lip legde met succes tal van examens af en volgde een opleiding tot onderbrandmeester. In 1999 werd hij bevorderd tot bevelvoerder en in deze rol was hij jaren actief als ploegchef. Hij was altijd de stabiele factor. Bij hem stonden de vrijwilligers centraal en hij wilde het beste voor hen. Na een dienstverband van 25 jaar besloot hij in juni te stoppen.

Richard Bruins kwam in 1996 in dienst bij de vrijwillige brandweer Soest. Vanuit zijn MBO-studie milieu ging hij stage lopen bij de toenmalige Regionale Brandweer Eemland en daar was de interesse voor het brandweerwerk al snel een feit. Het wel en wee van de brandweervrijwilligers trok Bruins zich erg aan en vanuit die drive is hij verschillende jaren voorzitter van de onderdeelscommissie brandweer van de gemeentelijke ondernemingsraad geweest. Bijzonder was de periode van de regionalisatie naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In de jaren daarna heeft hij vervolgens nog geruime tijd deel uitgemaakt van de ondernemingsraad van de VRU.

Bruins wilde bevelvoerder worden en kon na zijn manschapsopleidingen doorstromen naar de bevelvoerdersopleiding die hij met succes afrondde. Leiding geven aan de ploeg en met elkaar de klus klaren, dat was echt zijn ding! Bruins is ook nog jaren ploegchef geweest en was één van de collega’s die altijd actief was bij wervingsacties voor nieuwe vrijwilligers. Voor de Vereniging Vrijwillige Brandweer Soest heeft hij zich jaren ingezet in de websitecommissie. Door lichamelijk klachten moest hij nu stoppen.

De burgemeester speldde beide scheidende brandweervrijwilligers de koninklijke onderscheiding op. Voor de dames waren er bloemen.

 © Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers