Brandweer streeft naar dagopenstelling

Postcommandant Martijn Steman van het Soesterbergse brandweerkorps heeft vrijdagavond tijdens de jaarlijkse gecombineerde korpsavond van Soest en Soesterberg gezegd ‘dat een belangrijke stap die Soesterberg nu wil maken de verdere dagopenstelling is van de post aan de Koppenlaan. Daar is men nu druk mee bezig.

Hij noemde het ‘uniek dat mensen uit verschillende werkvelden bij het horen van de pieper samenkomen, allemaal dezelfde taal spreken en een klus klaren. Daarom is het belangrijk dat we voldoende vrijwilligers blijven aantrekken en gemotiveerd houden.’

In Soesterberg is daaraan de afgelopen jaren hard gewerkt. Met succes, want de post heeft weer een stevige fundering gekregen voor de toekomst. Door natuurlijk verloop, (gedwongen) verhuizing of keuring zijn er echter steeds weer mutaties. Daarom is het blijven werven van vrijwilligers noodzakelijk om de post op sterkte te houden.

De afgelopen jaren hebben we ondersteuning gehad van de posten Soest en Zeist, maar anderzijds is Soesterberg ook meer dan eens uitgerukt naar Zeist en Den Dolder geweest. Afgezien van de incidenten is het korps voor de bevolking zichtbaar geweest op Koningsdag, maar ook bij oefeningen.

Met uitreiken van de versierselen en de daarbij behorende oorkonde werd Adrie Ket voor zijn 35-jarige vrijwillige dienstverband bij het korps door Steman bedankt. Hij kwam op 1 september 1982 bij het toenmalige gemeentelijke korps Soesterberg. Hij behaalde sindsdien tal van diploma’s en certificaten, waaronder voor persluchtmasker dragen en van The Fire Service College in Engeland.

In 1988 haalde hij het diploma onderbrandmeester en in 2006 het diploma brandweerchauffeur. Binnen de post is Ket de nestor. Veel verhalen over wat hij heeft meegemaakt deelt hij met de jongere garde en geeft hun tips en trucs mee. Bij activiteiten op Koningsdag is hij degene die in complete keukens laat zien hoe vlam in de pan moet worden bestreden. In de vereniging draagt hij ook zijn steentje bij aan de activiteiten. Bij zijn hoofdwerkgever Abrona leidt Ket BHV’ers op.

Inmiddels is ook zijn zoon Timo vrijwilliger bij het korps Soesterberg geworden. De eerste uitrukken samen hebben ze al achter de rug.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers