Geen bewijs tegen verdachte van stichten bosbrand

Hoewel omstanders zaterdagmiddag een verdachte aanwezen van het stichten van een bosbrand langs de Zandlaan in het Monnikenbos, moest de politie hem bij gebrek aan hard bewijs laten gaan. De brand, waarvoor de korpsen Soest, Soesterberg, Baarn, Amersfoort en Zeist uitrukten, kon door voorbijgangers grotendeels worden geblust. De brandweer had aan de inzet van één straal voldoende om er definitief een eind aan te maken.

De jongeman die het vuurtje mogelijk had aangestoken, viel op door verdacht gedrag. Hij zou zelf de brandweer hebben gealarmeerd omdat hij die in actie wilde zien. Hij heeft in ieder geval voor elkaar gekregen dat er zes brandweerwagens op de melding afgestuurd werden.

KAMPVUREN

Er wordt dagelijks gewaarschuwd om voorzichtig te zijn met vuur in natuurgebieden. Dit is blijkbaar nog niet tot iedereen doorgedrongen. De brandweer van Soesterberg werd zaterdag geconfronteerd met de nasleep van twee kampvuren langs het Berkenlaantje.

Het eerste kon met pylonnen water en zand worden geblust, het doven van het vuur van het tweede kampvuurtje moest de brandweer aan wandelaars overlaten omdat er een dringender melding binnenkwam van een mogelijk gaslek in restaurant Stazione Pazzo in het voormalige stationsgebouw Soestduinen aan de De Beaufortlaan.

GASLUCHT

Tijdens het met zand blussen van het kampvuur in de rand van het bosgebied waarvoor de brandweer in eerste instantie door voorbijgangers was gewaarschuwd, werd melding gedaan van een tweede vuurhaard. Op dat moment kwam de urgente melding binnen van een gaslucht in het restaurant in Soestduinen. Omdat volgens de melders de tweede vuurhaard minder groot was dan de eerste, werd afgesproken dat zij zouden proberen het vuur met zand te doven. Zou dat niet lukken, dan zou onmiddellijk de brandweer opnieuw gealarmeerd worden. Dat bleek achteraf niet nodig te zijn geweest.

De gaslucht in het restaurant kwam uit de meterkast. De brandweer voerde tot in de kelder een inspectie uit, verrichtte metingen maar kon geen oorzaak vinden.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers