Gecompliceerde brandweer- en BHV-oefening bij Kemetyl

Het was een gecompliceerde opgave waarvoor de brandweer maandagavond kwam te staan bij een bedrijfsongeval met brand bij Kemetyl. In werkelijkheid zou het tot een veel grotere inzet hebben geleid dan alleen die van het korps Soest, maar in dit geval betrof het een oefening. Die was niet alleen bedoeld om de nieuwe bevelvoerders en de nieuwe vrijwilligers kennis te laten maken met het bedrijf, maar ook als leermoment voor de bedrijfshulpverlening (BHV) van Kemetyl, bijvoorbeeld hoe deze de ontruiming aanpakte en omging met de media op het terrein en met het publiek.

Er was een situatie gecreëerd waarbij tijdens onderhoudswerk aan de sprinklerpomp brand was ontstaan. Omdat de sprinkler niet werkte, probeerde een monteur zelf de brand te blussen, waarbij hij bewusteloos raakte, terwijl zijn collega hulp ging halen. Hij waarschuwde ook de BHV, ging terug om zijn college te helpen , maar raakte zelf ook bewusteloos. Intussen breidde de brand zich via het dak uit naar een volgende hal. Daardoor was een inzet van de brandweer aan zowel de kant van de Industrieweg als de Koningsweg noodzakelijk.

De BHV liet de hal met spoed ontruimen. In de haast om weg te komen, stootte een medeweker een vat met onbekende stof om. Doordat niet bekend was of er slachtoffers waren, was de inzet van de brandweer in eerste instantie vooral gericht op het blussen, zowel bij een binnenaanval als vanaf de hoogwerker in verband met de dakbrand. Degenen die het slachtoffer ontdekten, mochten met het oog op mogelijk gevaarlijke stoffen de ruimte waarin hij lag niet binnengaan en hem weghalen. Zouden ze dit wel doen, dan zouden ze eveneens bewusteloos raken.

De conclusie tijdens de nabespreking was volgens zowel de brandweer als de directie van Kemetyl dat het een waardevolle samenwerking was waarin in het algemeen goed is gereageerd en gecommuniceerd. Tegelijk werd de noodzaak duidelijk om dit soort oefeningen in de toekomst de continueren en zelfs uit te breiden, zeker gezien het feit dat er binnen bedrijven veel verandert en ontwikkelingen niet stilstaan.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers