Felicitatiebezoek aan jubilaris Edwin Wigtman

Door zijn vakantie een paar dagen na de officiële datum werd Edwin Wigtman vrijdagmiddag in het zonnetje gezet omdat hij twintig jaar aan het brandweerkorps verbonden is. Voorzitter Marinus van Toor en algemeen bestuurslid Edgar van Wijk kwamen hem en zijn vrouw thuis felicitaties, een taart en bloemen aanbieden.

Wigtman was werkzaam bij de bedrijfsbrandweer van het Omroepproduktie Bedrijf (NOB) op het Mediapark in Hilversum. Om zijn vaardigheden bij te houden en te oefenen, moest hij zich als vrijwilliger aanmelden bij een ander korps. Dat werd uiteraard het korps in zijn woonplaats Soest, waar Tom Bakker destijds brandweercommandant was. In de loop der jaren volgde hij met succes opleidingen waardoor hij bevelvoerder werd. Nadat hij die functie moest opgeven, is hij aangebleven als manschap en chauffeur.

Zijn dagelijks werk bij de brandweer bestaat uit het controleren bij evenementen en van gebouwen. Hij heeft twee jaar in het bestuur gezeten en is jarenlang een gewaardeerde medewerker in de voorbereiding van evenementen waarbij hij hand- en spandiensten verricht. ,,Leuk om te doen,” zegt hij.

De meest bizarre uitruk was die naar zijn eigen huis, waar op zolder kortsluiting in de wasdroger was ontstaan. Door de rookontwikkeling die daarvan het gevolg was, gingen de rookmelders af. Zij vrouw trok direct de stekker uit het stopcontact en voorkwam daarmee dat er werkelijk brand ontstond. Zij belde 112 en haar man die op dat moment op de kazerne aan ’t werk was en direct daarna via de pieper de brandmelding kreeg met zijn adres. Hoewel hij dienst had, wachtte hij de uitruk van de bluswagen niet af maar sprong direct in een auto n reed in z’n eentje naar huis. De tankautospuit kwam daardoor met één man minder op het brandadres aan…..

De jubilaris heeft in de loop der jaren de meest uiteenlopende uitrukken meegemaakt. De brand die hem het meest is bijgebleven is de gigantische nachtelijke brand, de grootste sinds jaren in Soest, bij de ASI aan de Kostverlorenweg in 2003. Die brand werd door zeven korpsen bestreden. Na vier uur kon het sein ,brand meester’ gegeven worden, maar het nablussen duurde daarna de hele volgende dag.

Deze en andere verhalen kwamen even aan de orde tijdens het bezoek van Marinus van Toor en Edgar van Wijk namens het bestuur.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers