Brand in elektriciteitsgebouwtje, huishoudens zonder stroom

Pas aan het eind van de dag hadden alle omwonenden van het elektriciteitshuisje dat vrijdagochtend vroeg op de Obrechtstraat ter hoogte van de Isaacstraat in brand was geraakt weer stroom. De brand werd om 05:50 uur gemeld, om 07:15 uur kon de brandweer terug naar de kazernes.

Toen de brandweer aankwam, was het compleet donker door het uitvallen van de straatverlichting. Ook in ruim honderd woningen was de stroom uitgevallen. Drie huizenblokken werden uit voorzorg ontruimd. Aanvankelijk kon de brandweer niets doen zolang de stroom nog niet uitgeschakeld was. De brand uitte zich in het begin alleen door een flinke rookontwikkeling, wat voor de Veiligheidsregio Utrecht aanleiding was omwonenden aan te raden ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten.

Terwijl de politie de straat had afgezet, stelde de brandweer als een van de eerste maatregelen twee straatwaterkanonnen op om de omgeving nat te houden en verspreiding van het vuur te voorkomen. In de tijd die het duurde voordat medewerkers van netbeheerder Stedin aankwamen, was de brand uitslaand geworden.

Pas nadat medewerkers van Stedin bijna een uur de stroom hadden uitgeschakeld, kon de brandweer met blussen beginnen. Daarvoor werden twee stralen ingezet. Het interieur van het elektriciteitsgebouwtje was toen al volledig verwoest.

Volgens Stedin hebben zo’n honderd huishoudens in de directe omgeving het lange tijd zonder elektriciteit moeten stellen. Het herstellen van de schade is een hele klus. De laatste getroffenen bewoners zijn dan ook pas eind van de dag weer op het net aangesloten.

De gemeente heeft de getroffen bewoners een brief gestuurd met daarin informatie over de brand en de gevolgen ervan.

Foto’s : Nicky Gommers en Mark van Arkel

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers