Brand in container bij winkelcentrum

Brand in container bij winkelcentrum

Brand in rolcontainer die tegen een muur van het winkelcentrum Overhees stond, dreigde vrijdagavond schade aan te richten aan de achterzijde van de winkels.

Door eerst te container af te sluiten en weg te rijden, kon de brandweer overslaan van het vuur voorkomen. Een gunstige factor was ook dat de container slechts gedeeltelijk gevuld was, zodat de vlammen betrekkelijk laag bleven.

Eén straal was vervolgens voldoende om de inhoud van de container te blussen. Daarvoor moest wel een flink eind slang uitgerold worden. De oorzaak van de brand is niet bekend.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers