Auto in brand op parkeerplaats

Auto in brand op parkeerplaats

Een zeer waarschijnlijk door kortsluiting in de accu veroorzaakte brand heeft donderdagavond op de Veenbesstraat onherstelbare schade aangericht aan een personenauto.

De brand werd opgemerkt door buurtbewoners die rook op de parkeerplaats zagen, veroorzaakt door vlammen bij het linker voorwiel en in het motorcompartimenmt. Zij waarschuwden de brandweer en deden een bluspoging met een handblusser, maar dit had geen effect.

Omdat de portieren gesloten waren, ook van de auto’s die naast de brandende auto stonden, konden omstanders niets doen om deze weg te halen. Ze kregen echter onverwachte ,hulp’ van de brandende auto zelf, toen deze plotseling uit zichzelf vooruit begon te rijden. Door stenen voor de wielen te schuiven voorkwam de brandweer dat de auto  struiken in zou rijden.

De brandweer zette twee stralen in om het vuur te doven, en de spreider om de motorkap te openen ter controle of het vuur zich niet verder had verspreid. Toen dat niet het geval bleek te zijn, kon de brandweer inpakken.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers