Wateroverlast door hoosbui

De hoosbui van woensdag heeft Soest niet overgeslagen. Straten, tuinen en (bedrijfs)terreinen kwamen blank te staan en kelders liepen onder. In de meeste gevallen liep het water na verloop van tijd vanzelf weg, maar in een enkel geval werd de hulp van de brandweer ingeroepen ter beperking van schade.

Dat was bijvoorbeeld op de Soesterbergsestraat het geval, waar de opslagkelder van een kledingzaak het nodige water kreeg te verduren. De brandweer zette een dompelpomp is om het water af te voeren.

De parkeerplaats van de brandweerkazerne aan de Lange Brinkweg kwam ook onder water te staan.

Op de straat zelf kwamen net als elders in de gemeente putdeksels omhoog. Een auto zou hierdoor schade hebben opgelopen. In totaal heeft het gemeentelijk serviceteam zestien putdeksels teruggelegd. Ook op de Lange Brinkweg ontstond een klein meer ter hoogte van de spoorwegtunnel.

Verder was er sprake van overlast in delen van Overhees en op de bekende plekken waar de straatkolken een grote hoeveelheid water niet aankunnen: de Nieuweweg ter hoogte van de Eigendomweg en de Korte Ossendam (foto). Hier stond het water bijna tot de woningen.

Foto’s Mark van Arkel

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers