Nieuwe postcommandant Soesterberg

Met ingang van 1 maart heeft post Soesterberg een nieuwe postcommandant in de persoon van Martijn Steman.

Harrie Tolboom die in oktober 2011 bij het overgaan van de gemeentelijke brandweer naar de VRU de functie van postcommandant van zowel Soest als Soesterberg op zich had genomen, zal de post Soesterberg vol vertrouwen overdragen aan Martijn.

Het bestaansrecht van de post Soesterberg heeft een aantal jaren behoorlijk onder druk gestaan. Door het project Veiligheidszorg op Maat en het daarbij behorende besluit van juli 2014 van het Algemeen Bestuur werd het voortbestaan van de post bekrachtigd en kon men door met de “wederopbouw”er van.
Voor de vrijwilligers van de post Soesterberg was dit besluit het einde van een moeilijke en onzekere periode. Een periode waarbij men, ondanks alle onzekerheden de motivatie kon opbrengen om de post zo veel mogelijk open te houden. Na het binnenhalen van een aantal nieuwe vrijwilligers en alle opleidingsinspanningen die er zijn geweest om de post weer op niveau te krijgen, werd het tijd om weer een “eigen” postcommandant te werven. Onder leiding van Martijn en binnenkort nog een aanvulling van een aantal nieuwe vrijwilligers is de post Soesterberg weer helemaal op orde!

Wij wensen Martijn en de vrijwilligers van de post Soesterberg heel veel succes toe!

Adrie Ket