Natuurbrandje snel onder controle

Natuurbrandje snel onder controle

Onvoorzichtigheid met vuur is maandagmiddag waarschijnlijk de oorzaak geweest van een natuurbrandje aan de Soesterbergsestraat in Soest, waarvoor het korps Soesterberg uitrukte omdat dit deel van de gemeente tot zijn werkgebied behoort.

Het brandje was ontdekt door voorbijgangers en woedde in laag struikgewas. De brandweer was zo snel in het gebied De Korte Duinen tegenover het openluchttheater Cabrio dat het vuur binnen de kortste keren onder de knie was. De inzet van één straal was daarvoor voldoende. Daarna kon het omwoelen van het verbrande deel beginnen, gevolgd door het nablussen om te voorkomen dat het vuur ondergronds zou voortwoekeren

Omdat in deze periode van droogte de kans op uitbreiding groot is, wordt bij elke natuurbrand extra assistentie opgeroepen. In dit geval van brandweer Amersfoort, maar deze hoefde niet meer in actie te komen omdat Soesterberg de situatie al onder controle had.

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers