Kruipruimte en liftschacht vol water

Kruipruimte en liftschacht vol water

Bij een nieuwbouwproject op de Weegbreestraat is zaterdagavond waarschijnlijk door het springen van de waterleiding de kruipruimte vol water is komen te staan. Het water liep via een gat de liftschacht in. Het gevolg was dat het waterniveau bijna de elektronica van de lift bereikte.

De brandweer werd te hulp geroepen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Door de inzet van een dompelpomp werd de liftschacht tijdig leeggepompt en erger voorkomen.

Met een zuigbuis van de tankautospuit werd ook het water uit de kruipruimte zoveel mogelijk verwijderd. Daarmee was het gevaar voor ernstiger gevolgen geweken.

De brandweer heeft de resterende werkzaamheden overgedragen aan de eigenaar.

Foto’s Nicky Gommers

© Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers