Koninklijke onderscheiding voor drie brandweervrijwilligers

 

Op de foto van links naar rechts Lex Kampen van korps Soest en Adrie Ket en Rolf van Dee van korps Soesterberg.

 

Tijdens de viering van het 95-jarig bestaan van de korpsen Soest en Soesterberg van Brandweer Soest  met een korpsdiner in restaurant De Soesterduinen heeft burgemeester Rob Metz vrijdagavond drie Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Rolf van Dee en Adrie Ket van korps Soesterberg en Lex Kampen van korps Soest kregen voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger de medaille bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

 

Lex Kampen is 32 jaar vrijwilliger geweest. In die jaren heeft hij ook in verschillende commissies gezeten en was hij jarenlang penningmeester van de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Soest. Als opmerkelijk feit noemde de burgemeester het feit ,,dat in de hele reeks van diploma’s uw laagste cijfer een zeven was en de rest alleen maar negens en tienen, een graadmeter voor uw gedrevenheid!’

 

Adrie Ket werd in 1982 vrijwilliger in Soesterberg. Daarnaast organiseerde hij evenementen voor de brandweer en leverde hij technische ondersteuning, onder meer bij de open dagen. Burgemeester Metz noemde hem een brandweerman in hart en nieren en bovendien een sociaal en dienstbaar persoon met een heel groot hart voor de  brandweer. ,,Met uw ervaring, kennis en betrokkenheid  heeft u een bijzondere bijdrage geleverd aan de brandweer Soesterberg.’’

 

Rolf van Dee kwam in 1988 als vrijwilliger bij het korps Soesterberg. Hij is jarenlang voorzitter geweest van de brandweervereniging, organiseerde tal van evenementen en was zette in het dorp ook de jaarlijkse collecte voor de Brandwondenstichting op. De burgemeester noemde Van Dee ,,een betrokken brandweerman, positief kritisch op de post en de commandant, met vooropstelling van de post en de vrijwilligers.’’

 

 

 © Copyright Jan van Steendelaar ~ Eempers